?

Log in

Алкей з Лесбаса - Маё месца [entries|archive|friends|userinfo]
Антон Францішак Брыль

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Алкей з Лесбаса [Dec. 6th, 2012|12:45 am]
Антон Францішак Брыль
Невялікі постынг поўны любові і захаплення. Я, уласна, пра што? Бывае крыўдна, калі нейкі добры аўтар трапляе ў цень самога-сябе-як-маскультнай-фігуры. Але яшчэ больш крыўдна, калі ён трапляе ў цень кагосці-іншага-як-маскультнай-фігуры. Між тым, менавіта гэта, здаецца, здарылася з Алкеем з Лесбаса, пра якога многія чулі, што ён марна заляцаўся да Сапфо, і якога зусім не гэтулькі многія чытаюць. А дарма. Хай даруюць мне фанаты Гамера, Гесіёда, Архілоха і Калімаха, але калі мне спатрэбіцца назваць найлепшага паэта грэкамоўнай антычнасці, то я, хай сабе крыху павагаўшыся, назаву, напэўна, акурат Алкея. Ён незвычайны і надзвычайны. Ён падобны разам да свайго геніяльнага пераймальніка Гарацыя і да шалёнага дэ Борна, і крышку да фон Волькэнштайна ці фон Хоэнфельса.

Пад катам наскладаю старых рускіх перакладаў Іванава, каб не быць галаслоўным.

* * *
Мнится: все бы нам пить да пить!
Сладко в голову бьет вино, -
    А там — хоть плачь!

Тяжким облаком ляжет хмель.
В мыслях — чад, на душе — тоска.
    Себя коришь,

Сожалеешь невесть о чем,
И веселый не весел зов:
    "Ну пей же! Пей!"

* * *

Медью воинской весь блестит,
Весь оружием убран дом —
    Арею в честь!

Тут шеломы как жар горят,
И колышутся белые
    На них хвосты.

Там медяные поножи
На гвоздях поразвешаны;
    Кольчуги там.

Вот и панцири из холста;
Вот и полные, круглые
    Лежат щиты.

Есть булаты халкидские,
Есть и пояс и перевязь;
    Готово все!

Ничего не забыто здесь;
Не забудем и мы, друзья,
    За что взялись!

* * *

Пить, пить давайте! Каждый напейся пьян,
Хоть и не хочешь, пьянствуй! Издох Мирсил.

* * *

Сохнет, други, гортань, —
Дайте вина!
Звездный ярится Пес.

Пекла летнего жар
Тяжек и лют;
Жаждет, горит земля.

Не цикада — певец!
Ей нипочем
Этот палящий зной:

Все звенит да звенит
В чаще ветвей
Стрекотом жестких крыл.

Все гремит, — а в лугах
Злою звездой
Никнет сожженный цвет.

Вот пора: помирай!
Бесятся псы,
Женщины бесятся.

Муж — без сил: иссушил
Чресла и мозг
Пламенный Сириус.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: tsikhan
2012-12-06 08:33 am (UTC)
"Медью воинской весь блестит,
Весь оружием убран дом — "

Мне вось цікава заўжды было - адкуль ногі растуць у гэтага прыёму паэтычнага апісання ўсяго, што знаходзіцца ў памяшканні?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ilnur
2012-12-06 11:42 am (UTC)
Ён хіба не лагічны? У сэнсе, мне здаецца, нават у простай размове чалавек зверне ўвагу, калі пакой увесь набіты зброяй.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: symon_salavejka
2012-12-10 09:35 pm (UTC)
Прыгожа...
(Reply) (Thread)