?

Log in

Пытанне пра транспарт - Маё месца [entries|archive|friends|userinfo]
Антон Францішак Брыль

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Пытанне пра транспарт [Jul. 12th, 2013|06:26 pm]
Антон Францішак Брыль
Шаноўнае панства, ніхто раптам не ведае, як дабіраюцца з Мінска ў Геранёны, што ў Іўеўскім? Цягнік да Гаўі + аўтобус, ці яшчэ нейкія маршруткі ёсць?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: wouk
2013-07-12 06:41 pm (UTC)
Напэўна, табе будзе няпроста туды дабрацца. Я на ровары даехаў, падаецца, з Ліпнішак.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ilnur
2013-07-12 07:05 pm (UTC)
Таксама падумваю ровар пазычыць. Хаця аўтобусам праз Іўе з перасадкаю 4 гадзіны, у прынцыпе не жах.
А пошліна на заезд у памежную зону яшчэ актуальная?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wouk
2013-07-12 07:07 pm (UTC)
Ня ведаю, два гады назад там катаўся два дні як банальны турыст з заплечнікам і ніхто не зьвярнуў увагі. Лепш з кім пракансультуйся.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: redwingedduck
2013-07-13 02:06 pm (UTC)
Усё яшчэ актуальна: http://gpk.gov.by/border/border_zone/
У мінулым годзе езьдзілі ў Геранёны-Жамыслаўль, аплацілі памежны збор у банку на цэнтральнай плошчы Іўя. Там не адразу зразумелі, што мы хочам :), але ўсё ж зрабілі. Хаця ў выніку ніхто і не цікавіўся намі і нашымі дакумэнтамі.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ilnur
2013-07-13 09:47 pm (UTC)
Ага, дзякую, значыцца па-старому.
(Reply) (Parent) (Thread)