?

Log in

Прэзентацыя “Бэўвульфа” — 25 ліпеня - Маё месца [entries|archive|friends|userinfo]
Антон Францішак Брыль

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Прэзентацыя “Бэўвульфа” — 25 ліпеня [Jul. 16th, 2013|11:59 pm]
Антон Францішак Брыль
25 ліпеня адбудзецца прэзентацыя беларускага перакладу стараангельскага эпасу “Бэўвульф”.

чытайце цалкам на prajdzisvet.org

Кнігарня “логвінаЎ” (пр-т Незалежнасці, 37А). Пачатак а 19-й. Уваход вольны.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: zmicierbielapol
2013-07-17 08:03 am (UTC)
Шкада, не атрымаецца прыйсці, бо буду ў Ютландыі. Сімвалічна)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: annaven_the_one
2013-07-17 08:47 am (UTC)
Крутотень! Непременно приду!
Буду рада повидаться, кстати! :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ilnur
2013-07-17 08:49 am (UTC)
И замечательно :)
Можно уйти гулять после презентации, например.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: annaven_the_one
2013-07-17 08:51 am (UTC)
Хорошо, буду на это рассчитывать)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: chijoakim
2016-10-12 04:00 am (UTC)
25 ліпеня адбудзецца прэзентацыя беларускага перакладу стараангельскага эпасу “Бэўвульф”
(Reply) (Thread)